ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูล ITA
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
เพศ
ชาย
หญิง

อายุ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี
๒๐ – ๓๐ ปี
๓๑ – ๔๐ ปี
๔๑ – ๕๐ ปี
๕๑ – ๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี

การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ

อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร
อื่นๆ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด ต้องปรับปรุง น้อย พอใช้ มาก มากที่สุด
  1) การให้บริการ
  2) ความรวดเร็วในการให้บริการ
  3) การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
  4) การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
  5) การให้บริการตามลำดับก่อน หลัง เช่น การมาก่อนต้องได้รับการบริการก่อน
  6) ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
  7) ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
  8) ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจง ข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
  9) ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
  10) การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
  11) ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
  12) จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
  13) ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

    รหัสลับ   
    กรอกรหัสลับ   
ร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านบัวมากน้อยเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 100.26.176.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,267,782

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6476 หรือ 0 4418 3107   Fax : 0 4466 6477
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.