ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูล ITA
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     การป้องกันการทุจริต 
การป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต  
     รายงานการผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)เปิดอ่าน
     การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบัว เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบัว เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านบัว พ.ศ. ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)เปิดอ่าน
     บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านบัว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านบัว : ITA ปี ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     บันทึกข้อความ เรื่อง การประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดเปิดอ่าน
     คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัวเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบัว เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านบัวเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านบัวเปิดอ่าน
     คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านบัว เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำศูนย์รับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านบัวเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบัว เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์เปิดอ่าน
ร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านบัวมากน้อยเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 100.26.176.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,267,814

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6476 หรือ 0 4418 3107   Fax : 0 4466 6477
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.