ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูล ITA
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     รายงานการประชุมสภา 
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา  
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว ครั้งแรก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๓ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัวสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัวสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัวสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัวสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕60วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัวสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕60วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัวสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒560วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕60เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัวสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๓ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๓ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ( ครั้งที่ ๓ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ( ครั้งที่ ๒ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ( ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖เปิดอ่าน
ร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านบัวมากน้อยเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 100.26.176.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,268,359

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6476 หรือ 0 4418 3107   Fax : 0 4466 6477
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.